Historie klubu

Stručné dějiny klubu potápění Manta Znojmo p.s. SPMS

Jeho vznik se datuje do roku 1962 kdy při měst. Organizaci Svazarmu vznikl potápěčský klub Manta Znojmo. Jeho zakládajícími členy byli Jan a Petr Pátí, Václav Jordán a Stanislav Hála.

Od roku 1967 z pověření KV SVAZARMU, kdy poprvé členové klubu Manta Znojmo organizovali na Vranovské přehradě potápěčské zkoušky na kvalifikační stupeň C
(t.č.nejvyšší kvalifikace), se tato akce opakovala vícekrát, kdy tato kvalifikace se označovala jako Bronzový a Stříbrný odznak.

Na svoji činnost si potápěči vydělávali vedlejší hospodářskou činností, kdy pro potřeby obcí a jiných podniků na Znojemsku prováděli čistění studní, vyčerpáním vody, odstraněním nashromážděných sedimentů a závěrečným vydesinfikováním. Získané prostředky využívali k občasným výletům k moři v Jugoslávii. Mimo jiné prováděli také čistění studny na Znojemském hradě pod vedením tehdejšího předsedy klubu Emanuela Briestenského.

Koncem sedmdesátých let, kdy dostali část konstrukce z nevyužívané tribuny Znojemského vinobraní - které bylo politickým rozhodnutím zrušeno, započala výstavba potápěčské základny na Vranovské přehradě, která pokračovala až do roku 1989.

V následujících letech bohužel o tuto základnu klub Manta přišel, kdy se část členů vyčlenila a přestala se věnovat potápění, tím prakticky klub Manta skoro zanikl.

V bouřlivých letech po r.1989 došlo k zániku Svazarmu.

Od roku 1990 došlo postupně k obnovení činnosti klubu Manta Znojmo, bez jakéhokoliv majetku, pod vedením Arnošta Růžičky. Zástupce klubu, který byl i na ustanovující konferenci v Jindřichově Hradci, kdy došlo k zániku Svazarmu a vzniku Federálního Svazů potápěčů Československa v r. 1990, zde vznikla základní struktura, vznikly 3 zemské svazy Svaz českých potápěčů, Svaz potápěčů Moravy a Slezska a Svaz Slovenských potápěčů. Ke vzniku zemské struktury došlo proto, že na ustanovující konferenci federálního svazu potápěčů vystoupili slovenští potápěči s tím, že již mají už Svaz potapačou Slovenska a že proto požadují zastoupení ve všech orgánech 1:1, i když měli asi jen ¼ členů. Sjezd byl přerušen a přímo zde vznikl Svaz potápěčů Moravy a Slezska a tím paritního zastoupení v orgánech svazu a dělení majetku po Svazarmu. Prvním prezidentem byl zvolen O. Lukš s tím že po 3 letech bude prezident z dalšího zemského svazu. Po rozdělení Československa v r. 1992 se svaz Českých potápěčů a Svaz potápěčů Moravy a Slezska sloučily pro potřeby reprezentace jako sdružení dvou právnických osob do Svazu potápěčů České republiky. Potápěčský klub Manta Znojmo byl jedním ze zakládajících klubu SPMS. Již při jeho vzniku v r. 1990 došlo v rámci činnosti klubu Manta k vycvičení řady potápěčů nových členů klubu Manta. Obnovený klub dlouhodobě neměl žádný majetek a slouží jako informační platforma pro jejich členy.

A. Růžička se podílel na tvorbě učebnic Potápění s přístrojem (P1) a Přístrojové potápění (P2), opakovaně se dlouhodobě podílí na činnosti lékařské komise SPMS a SPČ .

Ve spolupráci s vinaři Vinných sklepů Lechovice - hlavně I. Kalašem vznikla tradice ukládání sektů na dno Vranovské přehrady. Tato tradice pokračuje dodnes. Za této spolupráce došlo k uložení sochy Madony a Sv. Urbana - patrona vinařů na lokalitě Skalka blízko hráze. Se sochou Madony jsme se setkali poprvé u Italského ostrova Elba, kde jsme byli opakovaně se potápět. Vznikla na památku všem potápěčům, kteří zahynuli po vodou.

Vody Vranovské přehrady jsou pro klub jejich mateřskou vodou. Člen klubu M. Janoušek byl iniciátorem hledání a objevení zatopeného Jelenova mlýnu. Tato lokalita je stále oblíbenou pro náročné sestupy, její obtížnost je daná její hloubkou a orientačními podmínkami sestupu. Jinak na Vranově lze nalézt řadu rozličných lokalit, jak z hlediska konfigurace terénu, tak i hloubek, včetně možnosti pozorování rybího života.

Další oblíbenou lokalitou je zatopený lom v Hostěradicích. Tento lom je majetkem Lesů ČR a smlouvou máme zajištěný trvalý přístup k lomu a jeho využívání.