Rezervace

Rezervace celého lomu pro skupinu je nezbytné domluvit telefonicky 14 dní předem.

Lom je plně rezervován dnech a na jiné rezervace nebude brán zřetel.
13.8. od 15:00 hod. - 15.8. do 24:00 hod (natáčení filmu)
17. 9. (celý den)